mandag 11. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 6


Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er post 15 under PreO NM i Halden den 10. september. Dette er den andre posten fra årets PreO NM som er nominert til årets post 2017 - tidligere har post 4 blitt nominert.

Den 15. posten under årets NM var en klassisk feilpost (Z) hvor den aktuelle skjermen var plassert på noe som kunne ligne en skrent, mens skrenten som skjermen skulle ha vært plassert ved ikke var synlig fra veien hvor deltakerne hadde lov å bevege seg. Leste man kart og terreng godt, skulle det være ganske greit å forstå at skjermen satt for høyt og for langt bak.

Dette er den sjette av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:

Kandidat nr 6: 15. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 15:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 74%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 6

lørdag 9. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 13. post under Løvspretten PreO som ble arrangert av Løten o-lag og Hamar o-klubb på Budor 2. pinsedag,

Denne en-skjerm posten skulle sitte mitt i et søkk ute på en relativt flat setervold. Det var godt innsyn til både aktuell skjerm og terrenget forøvrig. Løsningen lå i å plassere skjermen i forhold til andre klart definerte detaljer og lese høydeformasjonene så godt som mulig. Størst utfordring var trolig knyttet til å avgjøre om posten kunne ligge for langt opp eller ned i søkket.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 13. post, Løvspretten PreO 5. juni
Dato: 5. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 13:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 84%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 5

torsdag 7. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er niende post i eliteløypa under den 34. utgaven av O-treffen som i år ble arrangert rett ved E6 gjennom Djupdalen den 20. mai.
Løsning av post ni gikk på ren forståelse av brunbildet på litt avstand. Posten lå på et stort hogstfelt, så sikten var meget god. Utfordringen var å fastsette om noen av de to aktuelle skjermene stå plassert oppe i det aktuelle søkket.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 9. post, O-treffen, 20. mai
Dato: 20. mai 2017
Arrangør: Østmarka OK, Nedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 9:
Antall skjermer: 5
Rett svar: C
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 4


tirsdag 5. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 7. posten under pre-o stafetten som fant gikk av stabelen i Moelv pinseaften. Stafetten bestod av 3 etapper med 11 poster per etappe, og den 7. posten var en oppgave som var felles for alle etapper.

Post 7. var en kartlesningspost hvor det gjaldt å avgjøre på hvilket nivå den aktuelle hjelpekurven lå på.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 7. post, Pinse pre-o stafett, 3. juni
Dato: 3. juni 2017
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pinse pre-o stafett
Klasse: Åpen
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 7:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 3

søndag 3. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er fjerde post årets NM løype. Halden SK var årets NM uke arrangør, og pre-o konkurransene var sammen med mellomdistanse finalene og stafettene lagt til Aremark, litt nord for Halden.

Fjerde post i PreO løypa var en spennende kartlesningspost, som satt deltakernes forståelse av kart og terreng på en skikkelig prøve. Skjermen på denne A-Z posten lå på vestre del av en ganske tydelig kolle, men dette var kollen som lå ett hakk lengre bak enn hvor kartet viste at posten egentlig skulle ligge.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 4. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 4:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 67%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 2

fredag 1. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 1

Årets norske pre-o-post ble første gang kåret i 2011. Selve om det i 2017 dessverre har vært svært få PreO konkurranser å finne på den norske terminlisten, vil vi også i år kåre årets pre-o-post. Det er kun tradisjonelle PreO poster som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner. I 2017 ble det for første gang arrangert like mange terminfestede TempO konkurranser i Norge, som tradisjonelle PreO konkurranser. Det er kun nasjonale- og kretskonkurranser som inngår i kåringen. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 3. post under "Løvspretten PreO" som var en del av de tradisjonsrike pinseløpene på Hedmarken, som i år også var arena for sprint-NM. Pinseløpene arrangeres hvert år i et samarbeid mellom Hamar o-klubb og Løten o-lag, og som navnet tilsier, finner alltid konkurransene sted i pinsehelgen, som i år var 3.-5. juni. I år var andre gang det var lagt inn terminfestede pre-o konkurranser i pinseløpene.

Post 3 under "Løvspretten PreO" var en post på relativt langt hold hvor det gjaldt å benytte omkringliggende detaljer til hjelp for å løse posten. I tillegg kunne det være lurt å bevege seg et god stykke opp og ned langs veien for å se posten fra ulike vinkler. Et kraftig skybrudd i starten av konkurransen gjorde ikke oppgaven lettere å løse for de først startende.

Arrangement:
Kandidat nr 1: 3. post, Løvspretten PreO 5. juni

Dato: 05. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 3:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 65%

Linker:
Resultater
Kart
LøsningskartLøsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2017 her på bloggen. Det har i år kun blitt arrangerte 3 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge, samt en pre-o-stafett. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.

onsdag 20. september 2017

Tour de Trondheim - PreO

I helgen arrangerte NTNUI "Tour de Trondheim" med tre løp på tre dager. I tillegg til løpstilbudet inviterte studentklubben til PreO for de som måtte ønske en slik tilleggs aktivitet. Arrangøren hadde lagt til rette for at flest mulig skulle få anledning til å prøve pre-o ved å ha fri start mellom kl. 9:30 - 13:00 på lørdagen.

Løypelegger Rasmus Rørholt Theisen kan fortelle at tanken bak var å gi o-løperne som var på Tour de Trondheim et tilbud om å prøve preo. Det var lagt opp til å være enkelt og fleksibelt slik at flest mulig skulle ha mulighet til å delta før eller etter å ha løpt mellomdistansen. Det var derfor fri starttid, ganske få poster og ingen tidspost slik at tidsbruken ble redusert, fortsetter Rasmus.

"Du er ikke en ekte pre-o utøver
uten ...."
At det var lagt ned en god innsats i å få med flest mulig viser blant annet innbydelsen, som i tillegg til å informere om selve arrangementet inneholdt en 2-siders innføring i hvordan PreO fungerer. I innbydelsen er det ellers verdt å merke seg "PreO-guttas preO-tips"
  • Bruk caps
  • Påfyll av energi underveis er viktig. Solo og nonstopp anbefales
  • Ta ett preO-hopp for å få bedre oversikt
Om de tre som hadde alle de 9 postene i A-løypa korrekt fulgte disse tipsene vites ikke, men "fullt hus" fikk de uansett. Maren Janson Haverstad, Ingunn Egeberg Vári og Lars Owren, alle fra arrangørklubben NTNUI, var de tre som hadde alle oppgavene korrekt. Da PreO løypa ikke hadde noen tidspost, dette for å reduserte tidsbruken, ble det dermed delt seier mellom de tre.
Premievinnerne
Totalt var det 44 navn på resultatlista og to av disse, begge med lang fartstid som pre-o utøvere, var ikke mindre enn regjerende verdensmester i PreO Lars Jakob Waaler, og Martin Aarholt Waaler som ble norgesmester i PreO under en uke tidligere. I dag ble det derimot en feil på Martin og to på Lars Jakob. 
PreO i forbindelse med Tour de Trondheim viste seg å være populært og mange ble med. Også flere av Tour de Trondheims arrangører syntes PreO var fin pause fra arbeidet. Det var til og med et par stykker som tok turen til Vikåsen kun for å delta på preo, kan løypeleggeren fortelle.

- Fokuset på tilgjengelighet og enkelhet (både for deltakere og arrangør) gjorde nok at kvaliteten kunne vært bedre. Først og fremst ved at et vanlig sprintkart ble benyttet, uten at dette var spesialtegnet for pre-o. Noen unøyaktigheter sørget for å forvirre/lure enkelte deltakere, men tilbakemeldingene var i all hovedsak positiv. De var fornøyde med at vi ga tilbudet og de syntes løypa var bra. Som forventet var det også noen som ville diskutere enkelte poster og som påpekte feil/skjevheter i kartet - forteller løypeleggeren som var veldig fornøyd med deltakelsen.

Om løypa kan Rasmus fortelle at A-løypa bestod av relativt få poster, men oppgavene variert både med tanke på vanskelighetsgrad og oppgavetyper. Noen litt lettere poster var lagt inn slik at også de som prøvde PreO for første gang kunne føle de behersket A-løypa. Postene var også varierte ved at mange forskjellige ferdigheter ble testet. Som kompassbruk, avstandsbedømmelse og kartforståelse.

Lurer du på hvordan løypa så ut, hvordan skjermene var plasser, og hvem som svarte hva, kan du se her:
Dette var årets andre pre-o tilbud i Trondheim i regi av NTNUI, da de tidligere i år hadde klubbmesterskap i pre-o med ca. 70 deltakere.  NTNUI var også den klart største klubben i årets TempO NM i Halden, med 12 deltakere.
Når vi spør Rasmus om det er noe spesielt han ønsker å nevne fra arrangementet var svaret som følger "Når blir preo-stafett en NM-øvelse?"

Avslutningsvis vil vi gi ros til Rasmus og hans medarrangører for tilby pre-o som en aktivitet under årets Tour de Trondheim. Kanskje får vi flere pre-o konkurranser i Trondheim neste år?